Pandemide ‘ücretsiz izin’ çalışma müddetinden sayıldı: ‘Kıdem tazminatı hesabına eklenmelidir’

Pandemi sebebiyle fiyatsız müsaadeye çıkarılan milyonlarca emekçi, mecburiyetten ötürü çalışılmayan müddetin kıdem tazminatı hesabına eklenip eklenmeyeceği tartışmalarını yakından takip ediyor.

Ücretsiz müsaade konusunda 4857 sayılı İş Kanunu’nun 55’inci unsurunun ‘j’ bendinde yer alan “işverenler tarafından verilen başka izinler” sözünün pandemi fiyatsız müsaadesi de kapsayacağı konuşuluyordu.

EMSAL NİTELİKTE KARAR GELDİ

Bazı uzmanlar, fiyatsız müsaadenin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde kıdem mühletine dâhil olmadığını tabir ederken; karşı görüştekiler de pandemide geçen fiyatsız müsaade müddetlerinin yıllık müsaadeye hak kazanmak için gerekli kıdemin hesabında dikkate alınacağını lisana getiriyordu. Mevzuyla alakalı Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Oy birliği ile alınan kararda şöyle denildi: “Yargıtay 9. ve 22. Hukuk dairelerinin yerleşik kararlarına nazaran emekçinin fiyatsız izinde bulunduğu müddetlerde iş akdi askıdadır. Çalışanın 6 aylık kıdem hesabına deneme ve askıda kalan müddetlerde dahil edilir. Başka bir anlatımla bu hesapta fiili çalışma müddetleri mutlak olarak aranmaz. Bu kararlar da dikkate alındığında 7244 sayılı kanun ile 4857 sayılı kanuna eklenen süreksiz 10.madde çerçevesinde tek taraflı müsaade uygulaması sonucunda kullandırılan fiyatsız müsaade mühletleri 6 aylık kıdem müddeti hesabında dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle İş Mahkemesi’nce yargılamaya devam edilerek davanın aslı hakkında karar kurulması gerekirken dava koşulu yokluğundan davanın reddine dair karar verilmesi kusurludur.” 

 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.